Zgodnie z wynikami oceny użytkowości mlecznej prowadzonej przez PFHBiPM, w 2021 r. ocena prowadzona była w 18 559 stadach i obejmowała 793 536 krów mlecznych, które charakteryzowały się wydajnością na poziomie 8 837 kg mleka o zawartości tłuszczu wynoszącej 4,13 proc. (365 kg) oraz białka 3,42 proc. (302 kg).

Wyniki dla Regionu Oceny Zachód obejmują pięć województw: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie oraz wielkopolskie. Są to jednocześnie województwa zajmujące pięć pierwszych miejsc w rankingu województw pod względem przeciętnych wydajności ocenianych krów mlecznych w 2021 r. Najwyższą średnią wydajnością ocenianych krów w Regionie Oceny Zachód charakteryzowało się województwo lubuskie (9 898 kg), zaś najniższą województwo śląskie (9 304 kg).

W 2021 r. w Regionie Oceny Zachód oceną objęte było ponad 227 tys. krów w 3 927 stadach. Daje to wzrost ponad 5 tys. krów przybyłych w ocenie wartości użytkowej w stosunku do końca 2020 r. W roku 2021 odnotowany został również dalszy trend wzrostowy wydajności krów ocenianych w Regionie (9 555 kg mleka o zawartości 3,40 proc. białka i 4,04 proc. tłuszczu), a przeciętna wielkość stada wynosi obecnie 55,3 szt.

Wyniki oceny użytkowości mlecznej w województwie dolnośląskim

W 2021 r. ocena użytkowości mlecznej w województwie dolnośląskim prowadzona była w 173 oborach, w których znajdowało się średnio 15 188,4 krów. Przecięta wielkość stada w tym województwie wynosiła 87,8 sztuk. Średnia wydajność ocenianych krów z województwa dolnośląskiego w 2021 r. to 9 687 kg mleka o zawartości 3,40 proc. (329 kg) białka oraz 4,03 proc. (390 kg) tłuszczu.

Najwyższą wydajność w tym województwie osiągnęło stado należące do gospodarstwa Stary Jaworów S.A. Milikowice. Przeciętna liczba krów w tym stadzie wynosi 454,2, zaś ich średnia wydajność to 12 861 kg mleka o zawartości 3,43 proc. białka i 3,64 proc. tłuszczu.

Jak czytamy w raporcie PFHBiPM, podstawą sukcesu gospodarstwa jest określenie celu hodowlanego, dobór odpowiednich środków do jego realizacji, odpowiednia kadra oraz spokojna i konsekwentna praca.

Wyniki oceny użytkowości mlecznej w województwie lubuskim

PFHBiPM w 2021 r. w województwie lubuskim oceniła 65 obór, w których znajdowało się średnio 7 218,9 krów. Ich przeciętna wydajność wynosiła 9 898 kg mleka o zawartości 3,42 proc. (339 kg) białka oraz 4,22 proc. (418 kg) tłuszczu.

Pierwsze miejsce pod względem wydajności w województwie lubuskim zajęło gospodarstwo rolne Łukasza Brzechwy z Konradowa. Przeciętna liczba krów w tym stadzie wynosi 48,8 sztuk. Wyprodukowały one średnio 13 980 kg mleka o zawartości białka na poziomie 3,57 proc. i tłuszczu 4,67 proc.

Stado podlega ocenie od 2011 r., jak zaznacza hodowca dodając, że dzięki wiedzy zdobytej poprzez ocenę oraz dzięki doradztwu wydajność jego krów co roku znacznie wzrastała.

Wyniki oceny użytkowości mlecznej w województwie opolskim

W 2021 r. ocena użytkowości mlecznej w województwie opolskim obejmowała 268 obór, w których znajdowało się przeciętnie 22 147,1 krów. Przecięta wielkość stada w tym województwie wynosiła 82,6 sztuk. Średnia wydajność ocenianych krów z województwa opolskiego w 2021 r. to 9 821 kg mleka o zawartości 3,39 proc. (333 kg) białka oraz 4,07 proc. (400 kg) tłuszczu.

Najwyższą wydajność w tym województwie osiągnęło stado należące do Przedsiębiorstwa Produkcyjnego "Agro-Tim" Sp. z o.o. z Brzeziny. Przeciętna liczba krów w tym stadzie wynosi 451,3 a ich średnia wydajność to 13 065 kg mleka o zawartości 3,34 proc. białka i 3,75 proc. tłuszczu.

Jak czytamy w raporcie PFHBiPM, gospodarstwo to od kilku lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach regionalnych. Gospodarstwo jest pod oceną od 2012 roku. Hodowca zaczynał od średniej rocznej wielkości stada wynoszącej 50 sztuk i wydajności na poziomie 9 989 kg. Od tamtej pory pogłowie wzrosło do poziomu średnio 451 sztuk, zaś wydajność do poziomu 13 065 kg.

Wyniki oceny użytkowości mlecznej w województwie śląskim

W 2021 r. w województwie śląskim PFHBiPM oceniła 322 obory, w których znajdowało się średnio 18 405,5 krów. Ich przeciętna wydajność wynosiła 9 304 kg mleka o zawartości 3,37 proc. (314 kg) białka oraz 4,01 proc. (373 kg) tłuszczu.

Najwyższą wydajność w tym województwie osiągnęło stado należące do Marka Wieczorka z Wielowsi. Jego krowy w 2021 r. charakteryzowały się średnią wydajnością na poziomie 12 053 kg mleka o zawartości białka na poziomie 3,44 proc. i tłuszczu 3,80 proc. Przeciętna liczba krów w tym stadzie wynosi 111,1 sztuk.

Jak zaznacza hodowca, jego celem, oprócz utrzymania wydajności mlecznej, jest poprawa składu mleka, a w szczególności suchej masy.

Wyniki oceny użytkowości mlecznej w województwie wielkopolskim

PFHBiPM w 2021 r. w województwie wielkopolskim oceniła 3 248 obór, w których znajdowało się średnio 162 740,4 krów. Ich przeciętna wydajność wynosiła 9 526 kg mleka o zawartości 3,40 proc. (324 kg) białka oraz 4,03 proc. (384 kg) tłuszczu.

Pierwsze miejsce pod względem wydajności w województwie wielkopolskim zajęło gospodarstwo rolne Macieja Pohla z Krotoszyna. Przeciętna liczba krów w tym stadzie wynosi 120,9 sztuk. Wyprodukowały one średnio 16 508 kg mleka o zawartości białka na poziomie 3,45 proc. i tłuszczu 3,94 proc.