Centrum Genetyczne Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaktualizowało rankingi IE dla najlepszych buhajów oraz rankingi rodowodowe jałówek i stad, które zostały opracowane na podstawie wyników z kwietniowej oceny wartości hodowlanej.

W bieżącej ocenie zostały po raz pierwszy opublikowane wyniki dla dwóch nowych cech pokrojowych – kondycji (BCS) i lokomocji (LOC). Można je znaleźć w karcie buhaja, w zakładce “Pokrój”.

Jak informuje PFHBiPM, obecnie karty buhajów nie zawierają wartości hodowlanych dla laktozy. Dane te zostaną zamieszczone po otrzymaniu wyników z Instytutu Zootechniki. Nie opublikowano również rankingów samic na bazie wartości hodowlanych, które także będą udostępnione po otrzymaniu z Instytutu Zootechniki wyników oceny wartości hodowlanej z sezonu 2021.1.

Dopóki więc Instytut Zootechniki nie uzupełni brakujących danych, niedostępne będą karty samic ocenionych konwencjonalnie i genomowo, jak również podsumowanie genotypowania.

O opóźnieniach w publikacji oceny wartości hodowlanej informowaliśmy już na farmer.pl. Dane, na które oczekiwał sektor hodowlany pojawiły się z dwudniowym opóźnieniem, tj. 9. kwietnia i jak widać, w niepełnym formacie.