XXX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu za nami. Do wyceny bydła mlecznego najpiękniejsze jałowice i krowy ze swoich stad zgłosiło 31 hodowców. Były to głównie samice rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej obu odmian barwnych, biało-czarnej (HO) i czerwono-białej (RW).

W skład zespołu oceniającego bydło mleczne wchodzili Torben Melbaum z Niemiec, jako sędzia główny, Marcin Janowski, jako asystent sędziego, oraz Roman Januszewski. Oceny dokonano w 16 kategoriach.

Superczempionki XXX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych

Najpiękniejszą wśród jałowic została Teama 33 z Ośrodka Hodowli Zarodowej Dębołęka. Jej ojcem jest niemiecki buhaj Benicio, zaś ojcem jej matki, także niemiecki, Koden.

Z kolei superczempionką wśród krów została O’Kalibra 1 należąca do Stadniny Koni w Dobrzyniewie. Jej ojcem jest amerykański Awesome Red, zaś ojcem matki kanadyjski Atwood. Samica ta zdobyła także tytuł najpiękniejszego wymienia tegorocznej wystawy.

Tytuł superczempionki ras kolorowych przypadł Serenadzie, której właścicielem jest Andrzej Wais. Jej ojcem jest niemiecki buhaj Halleluja, zaś ojcem jej matki, także niemiecki, Wille.

Najpiękniejsze polskie jałówki

W kategorii jałowic 8-9 m-cy wygrała należąca do Artura Klupsia Klups Doc Dolana, której ojcem jest Doc. Do hodowcy tego trafił także czempionat w kategorii jałowic 12-13 m-cy, za Klups Hanans Dolanę po Hanansie, oraz w kategorii jałowic16-18 m-cy, za Klups Alleyoop Alice po buhaju Alleyoop.

Z kolei w kategorii jałowic 10-11 m-cy zwyciężyła należąca do Ośrodka Hodowli Zarodowej Dębołęka Teama 33, której ojcem jest Benicio. Do OHZ Dębołęka trafił także czempionat w kategorii jałowic w wieku 19-21 m-cy, za Janet 186, której ojcem jest Alleyoop.

W kategorii jałowic 14-15 m-cy odmiany czarno-białej zwyciężyła GL Fortnite Milion Przedsiębiorstwa Rolniczo-Hodowlanego Gałopol, której ojcem jest Fortnite.

Zaś w kategorii jałowic 14-15 m-cy odmiany czerwono-białej zwyciężyła Atena po Freestyle, pochodząca z Ośrodka Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój.

Najpiękniejsze polskie krowy

Po wycenie starszych zwierząt na ringu podczas XXX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, poza wspomnianymi już Ośrodkiem Hodowli Zarodowej Dębołęka oraz Przedsiębiorstwem Rolniczo-Hodowlanym Gałopol, cieszyli się również: Stadnina Koni Pępowo, Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Bądecz, Stadnina Koni w Dobrzyniewie, Ośrodek Hodowli Zarodowej Głogówek, Damian Koza, Ośrodek Hodowli Zarodowej Garzyn oraz Andrzej Wais, których samice zdobyły czempionaty wśród starszych zwierząt.

Bezkonkurencyjną wśród pierwiastek młodszych okazała się należąca do Stadniny Koni w Pępowie Annchen po Kenobim. Zaś w kategorii pierwiastek starszych sędzia wyróżnił Cyrankę 160 z Ośrodka Hodowli Zarodowej Dębołęka. Ojcem tej samicy jest Garett.

Ze względu na dużą liczbę zgłoszonych krów odmiany czarno-białej w II laktacji, kategorię tę podzielono na krowy młodsze i starsze. Wśród krów młodszych nagrodzona została Liga po Altadateline z Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego Bądecz, zaś wśród krów starszych O’Kalibra 1 po Awesome Red, ze Stadniny Koni w Dobrzyniewie.

Najwyższy tytuł wśród krów odmiany czarno-białej w laktacji III i dalszej zdobyła G/G Rubicon Elka po Rubiconie, której właścicielem jest Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane Gałopol.

Zaś za najpiękniejszą krowę odmiany czerwono-białej w laktacji II i dalszej uznana została należąca do Ośrodka Hodowli Zarodowej Głogówek Kapuza po buhaju Breaker.

Zwyciężczynie w rasach kolorowych

W kategorii krów rasy polskiej czerwonej wyróżnienie zdobyła Sojka po Promie, z gospodarstwa Damiana Kozy.

Z kolei wśród krów rasy jersey doceniono Twinch po Cheddarze, pochodzącą z Ośrodka Hodowli Zarodowej Garzyn.

Ostatnią kategorią były krowy rasy simentalskiej, wśród których wyróżniła się Serenada po buhaju Halleluja, której właścicielem jest Andrzej Wais.

Szczególnie docenieni hodowcy

Szczególnie duży sukces w tym roku odnieśli: OHZ Dębołęka (superczempionat, trzy czempionaty i jeden wiceczempionat), GR Klupś Artur (trzy czempionaty i jeden wiceczempionat), Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane Gałopol (dwa czempionaty i dwa wiceczempionaty) oraz Stadnina Koni w Dobrzyniewie (superczempionat, czempionat i dwa wiceczempionaty).

Wszystkim hodowcom serdecznie gratulujemy!