Jak pokazują wyniki oceny użytkowości mięsnej prowadzonej przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego pogłowie bydła tego kierunku użytkowania jest w Polsce coraz mniej. W 2012 roku ocenie podlegało ponad 23,7 tys. krów, czyli o blisko 3,5 proc. mniej niż rok wcześniej.

Najczęściej wybieranymi rasami do hodowli w Polsce są francuskie limousine i charolaise (razem to blisko 85 proc. krów mięsnych w Polsce), z tym że te pierwsze stanowią ponad 71 proc. polskiego pogłowia bydła mlecznego ogółem.
O popularności rasy limousine wśród naszych hodowców świadczyć mogą jej wybitne wyniki opasowe. Zwierzęta tej rasy są dużego kalibru, a przyrosty dobowe opasów sięgające 1100 – 1300 g/dobę.

To co również świadczy o dużym zainteresowaniu hodowców rasą limousine to doskonała płodność krów oraz porody, które są zaliczane do lekkich, czyli nie wymagających pomocy ze strony hodowcy czy lekarzy weterynarii. Krowy tej rasy charakteryzuje również dobra mleczność co pozwala na osiągnięcie doskonałych wyników w odchowie młodzieży.

Pisząc o rasie limousine trudno nie wspomnieć o charakteryzującym ją temperamencie, który można nazwać pobudliwym. Często bowiem słychać o agresywnych reakcjach jałowic na nieznane sytuacje (przeprowadzanie, ważenie, zabiegi weterynaryjne czy prezentacja podczas wystaw). W wielu publikacjach można znaleźć wzmianki o bardzo silnym instynkcie macierzyńskim – który jest postrzegany jako duży walor tej rasy, lecz niekiedy może przysporzyć problemów podczas codziennej obsługi stada.

Jak wynika z danych opublikowanych przez PZHiPBM za rok 2012 najwięcej bydła rasy limousine znajduje się na terenach strategicznych województw dla polskiej hodowli bydła, czyli warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

Tak więc powodów popularności rasy limousine w Polsce jak i na całym świecie jest wiele. Oprócz dobrych cech mięsnych i wysokich walorów kulinarnych mięsa pochodzącego od zwierząt tej rasy, o wysokiej popularności świadczą duże zdolności przystosowawcze do różnych warunków środowiskowych – jest to najpowszechniejsza rasa na świecie, hodowana w ponad 60 krajach.