Jak mówi Aneta Sikorska, najważniejsze zasady pozwalające na uzyskanie certyfikaty QMP to odpowiednie żywienie zwierząt, wolnostanowiskowe utrzymanie oraz genetyka (mieszaniec z rasą mięsną ,bądź osobnik rasy mięsnej).