Zgodnie z wynikami oceny użytkowości mlecznej prowadzonej przez PFHBiPM, w 2021 r. ocena prowadzona była w 18 559 stadach i obejmowała 793 536 krów mlecznych, które charakteryzowały się wydajnością na poziomie 8 837 kg mleka o zawartości tłuszczu wynoszącej 4,13 proc. (365 kg) oraz białka 3,42 proc. (302 kg).

Region Oceny Centrum z siedzibą w Parzniewie został wyodrębniony 1 stycznia 2021 roku z ówczesnego Regionu Oceny Parzniew i w nowej formie skupia cztery województwa: mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie oraz małopolskie. Mimo że produkcja w gospodarstwach stała się mniej opłacalna, a jej koszty stale rosną, region ten zamknął rok 2021 z dodatnim bilansem liczby krów pod oceną, jak poinformowała PFHBiPM.

Najwyższą średnią wydajnością ocenianych krów w Regionie Oceny Centrum charakteryzowało się województwo łódzkie (8 649 kg), zaś najniższą województwo małopolskie (6 166 kg).

W 2021 r. w Regionie Oceny Centrum oceną objęte było ponad 209 tys. krów w 5 862 stadach. Przeciętna wydajność krów w tym regionie w 2021 r. wynosiła 8 455 kg mleka o zawartości 3,44 proc. białka i 4,19 proc. tłuszczu, a przeciętna wielkość stada wynosi obecnie 35,7 szt.

Wyniki oceny użytkowości mlecznej w województwie mazowieckim

W 2021 r. ocena użytkowości mlecznej w województwie mazowieckim prowadzona była w 3 664 oborach, w których znajdowało się średnio 145 513,8 krów. Przecięta wielkość stada w tym województwie wynosiła 39,7 sztuk. Średnia wydajność ocenianych krów z województwa mazowieckiego w 2021 r. to 8 603 kg mleka o zawartości 3,45 proc. (297 kg) białka oraz 4,21 proc. (362 kg) tłuszczu.

Najwyższą wydajność w tym województwie osiągnęło stado należące do Andrzeja Mórawskiego z miejscowości Golany w powiecie przasnyskim. Jego stado zajęło również pierwsze miejsce w Regionie Oceny Centrum pod względem wydajności suchej masy.

Przeciętna liczba krów w tym stadzie wynosi 34,1, zaś ich średnia wydajność to 15 039 kg mleka o zawartości 3,27 proc. białka i 4,28 proc. tłuszczu.

Jak czytamy w raporcie PFHBiPM, w minionym czasie największym wyzywaniem dla hodowcy było uzyskanie stada o wysokiej wydajności mleka, tłuszczu i białka przy jednoczesnej poprawie standardów hodowli. Wysoka wydajność stada to efekt regularnych, weterynaryjnych badań kontrolnych i dbałości o produkcję pasz wysokiej jakości.

Wyniki oceny użytkowości mlecznej w województwie łódzkim

PFHBiPM w 2021 r. w województwie łódzkim oceniła 1 319 obór, w których znajdowało się średnio 45 233,4 krów. Przecięta wielkość stada w tym województwie wynosiła 34,3 sztuk. Ich przeciętna wydajność wynosiła 8 649 kg mleka o zawartości 3,44 proc. (298 kg) białka oraz 4,16 proc. (360 kg) tłuszczu.

Pierwsze miejsce pod względem wydajności w województwie łódzkim zajęło gospodarstwo Tomasza Chudzika z miejscowości Strachanów w powiecie sieradzkim. Przeciętna liczba krów w tym stadzie wynosi 41,9 sztuk. Wyprodukowały one średnio 12 988 kg mleka o zawartości białka na poziomie 3,49 proc. i tłuszczu 4,16 proc.

Jak zaznacza hodowca, troska o wysoki poziom genetyczny stada to ciągła i konsekwentna praca. Buhaje do kojarzeń nie są przypadkowe, lecz starannie dobrane. Można stwierdzić, że sukces hodowlany w stadzie Chudzików to suma wszystkich przemyślanych działań i konsekwencji.

Wyniki oceny użytkowości mlecznej w województwie świętokrzyskim

W 2021 r. ocena użytkowości mlecznej w województwie świętokrzyskim obejmowała 233 obory, w których znajdowało się 6 773,6 krów. Przecięta wielkość stada w tym województwie wynosiła 29,1 sztuk. Średnia wydajność ocenianych krów z województwa świętokrzyskiego w 2021 r. to 8 005 kg mleka o zawartości 3,43 proc. (275 kg) białka oraz 4,20 proc. (336 kg) tłuszczu.

Najwyższą wydajność w tym województwie osiągnęło stado należące do Dariusza Szymkiewicza z miejscowości Sarbice Drugie w powiecie kieleckim. Przeciętna liczba krów w tym stadzie wynosi 39,7 a ich średnia wydajność to 11 862 kg mleka o zawartości 3,53 proc. białka i 3,85 proc. tłuszczu.

Jak czytamy w raporcie PFHBiPM, wydajność stada Pana Dariusza w 2021 roku kolejny raz była najwyższą w województwie świętokrzyskim. Hodowcy już od pięciu lat systematycznie utrzymują produkcję mleka powyżej 10 tys. kg., a raporty wynikowe tylko potwierdzają wzorowe zarządzanie stadem.

Wyniki oceny użytkowości mlecznej w województwie małopolskie

W 2021 r. w województwie małopolskim PFHBiPM oceniła 648 obór, w których znajdowało się średnio 11 836,0 krów. Przecięta wielkość stada w tym województwie wynosiła 18,3 sztuk. Ich przeciętna wydajność wynosiła 6 166 kg mleka o zawartości 3,36 proc. (207 kg) białka oraz 4,07 proc. (251 kg) tłuszczu.

Najwyższą wydajność w tym województwie osiągnęło stado należące do Krzysztofa Rocha z miejscowości Bukowska Wola w powiecie miechowskim. Krowy z tego stada w 2021 r. charakteryzowały się średnią wydajnością na poziomie 12 816 kg mleka o zawartości białka na poziomie 3,45 proc. i tłuszczu 4,07 proc. Przeciętna liczba krów w tym stadzie wynosi 30,9 sztuk.

Jak zaznacza hodowca, w pracy nad doskonaleniem stada i uzyskiwaniem tak wysokich wydajności korzysta z wyników oceny wartości użytkowej. Zwraca szczególną uwagę na ograniczanie brakowania krów, pamiętając o kosztach ich odchowu. Do inseminacji używa nasienia najlepszych buhajów krajowych i importowanych. Wielką wagę przywiązuje również do poprawnego odchowu jałowic. Szczególną uwagę zwraca też na płodność swoich krów, ich skuteczne zacielanie, a co za tym idzie, istotne skracanie okresu międzywycieleniowego.