Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka opublikowała wyniki oceny użytkowości mlecznej za 2021 r. Zgodnie z raportem ocena użytkowości mlecznej w 2021 r. prowadzona była w 18 559 stadach i obejmowała 793 536 krów mlecznych, które charakteryzowały się wydajnością na poziomie 8 837 kg mleka o zawartości tłuszczu wynoszącej 4,13 proc. (365 kg) oraz białka 3,42 proc. (302 kg).

Wyniki oceny w Regionie Oceny Wschód obejmują trzy województwa, tj. podlaskie, lubelskie i podkarpackie. Najwyższą średnią wydajność ocenianych krów w Regionie Oceny Wschód odnotowano w województwie lubelskim (8 698 kg), zaś najniższą w woj. podkarpackim (6 290 kg).

Wyniki oceny użytkowości mlecznej na Podlasiu

W 2021 r. ocena użytkowości mlecznej w województwie podlaskim prowadzona była w 3 471 oborach i obejmowała 149 302 krowy, których średnia wydajność wynosiła 8 617 kg mleka o zawartości 3,4 proc. (296 kg) białka oraz 4,2 proc. (363 kg) tłuszczu.

Najwyższą wydajność w tym województwie osiągnęło stado należące Joanny i Bogdana Wnorowskich z miejscowości Nowe Garbowo, w powiecie wysokomazowieckim. Stado Państwa Wnorowskich w 2021 r. charakteryzowało się średnią wydajnością na poziomie 13 051 kg mleka o zawartości 3,92 proc. tłuszczu oraz 3,46 proc. białka.

Przeciętna liczba krów w gospodarstwie Wnorowskich wynosi 33,6 sztuk, zaś obecnie w oborze stanowiskowej utrzymywanych jest 37 krów mlecznych.

Zgodnie z opinią Wnorowskich zamieszczoną w raporcie PFHBiPM, najwyższa wydajność stada w województwie podlaskim to zasługa wieloletniej pracy hodowlanej, zapewnienia zwierzętom pasz o najwyższej jakości, optymalnie zbilansowanych dawek pokarmowych i bardzo dobrych warunków dobrostanowych.

Wyniki oceny użytkowości mlecznej w województwie lubelskim

PFHBiPM w 2021 r. w województwie lubelskim oceniła 869 obór, w których znajdowało się 31 420 krów. Ich średnia wydajność wynosiła 8 698 kg mleka o zawartości 3,46 proc. (301 kg) białka oraz 4,13 proc. (359 kg) tłuszczu.

Stado o najwyższej wydajności w województwie lubelskim prowadzą, w miejscowości Gutanów, w powiecie lubelskim, Małgorzata i Sylwester Pszczoła. Ich krowy w 2021 r. wyprodukowały średnio 16 381 kg mleka o zawartości białka na poziomie 3,52 proc. i tłuszczu 3,18 proc. Przeciętna liczba krów w tym stadzie to 18,6 szt.

Jak informują hodowcy, stado objęte jest oceną wartości użytkowej od 44 lat.  Hodowcy przejęli gospodarstwo po rodzicach w 2006 roku. Wówczas w oborze było 10 krów. Obecnie utrzymują 19 sztuk. Mimo niewielkiego stada utrzymywanego na uwięzi, krowy żywione są w systemie TMR. Według hodowców, to właśnie TMR w połączeniu z produkcją wysokiej jakości pasz objętościowych i comiesięczną analizą Raportów Wynikowych daje rekordową wydajność i niskie brakowanie krów.

Wyniki oceny użytkowości mlecznej w województwie podkarpackim

Z kolei w województwie podkarpackim PFHBiPM oceniła 7 190 krów z 318 obór. Średnia wydajność mleczna w tym województwie w 2021 r. wynosiła 6 290 kg o zawartości białka na poziomie 3,43 proc. (216 kg) oraz tłuszczu 4,17 proc. (262 kg).

Najwyższą wydajność w województwie osiągnęły zwierzęta należące do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Chorzelowie. Przeciętna liczba krów w tym stadzie wynosi 258. Ich średnia wydajność w 2021 r. wynosiła 11 682 kg mleka o zawartości białka na poziomie 3,39 proc. i tłuszczu 3,77 proc.

Obecnie stado podstawowe krów rasy czarno białej z dużym dolewem krwi HF liczy ponad 250 krów mlecznych. Jak czytamy w informatorze PFHBiPM, wysokie wyniki są osiągane dzięki wieloletniej pracy hodowlanej w kierunku doskonalenia potencjału genetycznego stada. Zakład stale prowadzi prace nad poprawą genetycznej wartości stada. Wykorzystuje nasienie seksowane, genomuje młodzież żeńską oraz stosuje system DoKo do kojarzeń.