- Niezmiennie województwo lubuskie jest najlepsze w kraju w przeciętnej produkcji mleka od każdej ocenianej krowy - powiedział zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie, Marian Dąbrowski.

Dane dotyczące wydajności krów hodowanych na Ziemi Lubuskiej, którymi dysponuje gorzowski oddział ARR, zebrała Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka - Region Oceny Poznań. W 2011 r. w regionie było ok. 17,5 tys. dojnych krów, w połowie 2012 r. prawie 19,2 tys. sztuk.

Dobrowolnej ocenie wartości użytkowej krów poddanych było w województwie 86 obór, w których łącznie hodowano 7217 mlecznych krów. Ta próba stanowi 38 proc. całej populacji bydła mlecznego w Lubuskiem. Przeciętnie oceniane stado liczyło 84 krowy.

Z danych Federacji wynika, że najbardziej wydajne w województwie są krowy ze stad w powiecie wschowskim, zielonogórskim i żarskim. Najlepsze stada w lubuskim osiągają średnie wydajności od krowy w wysokości nawet 11,5 tys. kg mleka rocznie.

Tak wysoka wydajność wynika z występowania w regionie wielu obszarów sprzyjających hodowli bydła, m.in. wartościowych pastwisk w dolinach rzecznych.

- Nasz region posiada bogate tradycje w produkcji mleka, jednak zainteresowanie jego produkcją jest coraz mniejsze. Rolnicy indywidualni mniej chętnie zajmują się hodowlą bydła, starsi przechodzą na emerytury, młodzi decydują się na inną, lepiej opłacalną działalność rolniczą, gdyż dzisiaj produkcja mleka wymaga od hodowcy ogromnej wiedzy, a także jest bardzo pracochłonna i obwarowana wieloma przepisami - powiedział Dąbrowski.

Proces zmniejszania się liczby dostawców mleka jest obserwowany w Lubuskiem i w całej Polsce od początku funkcjonowania w naszym kraju systemu kwotowania jego produkcji, czyli od 2004 r. Świadczą o tym statystki z minionych dziewięciu lat.

Roczne limity produkcyjne w tym zakresie wynikają z polityki rolnej Unii Europejskiej, a ich przekroczenie oznacza wysokie kary finansowe dla państwa członkowskiego i samych producentów mleka.

W pierwszym roku kwotowym 2004/2005 w woj. lubuskim zarejestrowano 1587 dostawców hurtowych, którzy dysponowali łączną kwotą mleczną w wysokości 94,1 mln kg.

W roku kwotowym 2012/2013 limit jest wyższy, gdyż wynosi 96,9 mln kg, jednak zarejestrowanych dostawców jest trzy razy mniej, niż dziewięć lat temu. Według stanu na 7 marca 2013 r. w Lubuskiem było ich 524.

W Lubuskiem w strukturze dostawców hurtowych największą grupę (243) są producenci dysponujący kwotą indywidualną do 50 tys. kg. Natomiast dziewięciu dostawców lokuje się w przedziale od 1 mln kg do 13 mln kg.