W piśmie wysłanym do ministra rolnictwa czytamy m.in. iż, Związek prosi o wprowadzanie zmian w ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w kierunku odstąpienia od pobierania zaliczek w roku kwotowym 2012/2013 od dostawców hurtowych w wysokości 20 groszy za każdy kilogram mleka wprowadzonego do obrotu ponad przysługującą im kwotę indywidualną.

Dotychczasowe przepisy w tym zakresie wstrzymujące obowiązek pobierania zaliczek tracą ważność 31. marca br.

KZSM wskazuje, że analiza danych dotyczących dynamiki skupu mleka w ostatnim okresie, wskazuje na stabilizację dostaw hurtowych mleka w Polsce, przy jednoczesnych dodatkowych ilościach krajowych kwot mlecznych przyznanych Polsce na dalsze lata, wyraźnie potwierdzają brak potrzeby wznawiania mechanizmu pobierania zaliczek.

Krajowy Związek zauważa, że obowiązek pobierania zaliczek jest bardzo istotnym czynnikiem osłabiającym kondycję finansową producentów mleka, zwłaszcza tych najbardziej aktywnych. Ponadto, stanowi on bardzo kosztowne obciążenie podmiotów skupowych i Agencji Rynku Rolnego. KZSM uważa, że mechanizm ten powinien być stosowany tylko i wyłącznie w sytuacji dużego ryzyka przekroczenia kwoty krajowej, co zdaniem Związku jest mało prawdopodobne w roku kwotowym 2012/2013.