W bilansie dawki paszowej przeznaczonej dla krów mlecznych pod uwagę bierze się szereg elementów dotyczących pokrycia zapotrzebowania bytowego jak również produkcyjnego zwierząt. Oprócz podstawowego bilansu białkowo-energetycznego krowy mleczne wymagają odpowiedniego poziomu w paszy mikro i makro elementów.

Mieszanki mineralno-witaminowe mogą występować w wielu formach. Najważniejsze jednak z punktu widzenia zdrowotności i produkcyjności stada jest pokrycie zapotrzebowania na witaminy i minerały. W przypadku tych komponentów należy pokryć potrzeby produkcyjne krowy, a także mikroflory bytującej w jej żwaczu.

W okresie okołoporodowym wzrasta zapotrzebowanie na witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (wszystkim znany A,D,E,K). W ich przypadku należy jednak liczyć się z dużym ich metabolizmem przez florę żwaczową (nawet do 40 proc. w przypadku witaminy E). Tak więc by w pełni pokryć potrzeby krowy metodą może być stosowanie witamin w formie chronionej, czyli nie ulegającej rozkładowi w żwaczu.

Mikrokapsułkowanie proponowane przez firmę Wipasz, polega na zamknięciu substancji/składników odżywczych w otoczce, co umożliwi powolny jej rozkład i izolację od środowiska żwacza oraz przejście w nienaruszonej formie do jelita – gdzie zostanie wchłonięte.