Spotkanie rozpoczęła debata, której hasłem przewodnim było: „Polskie mleko w światowej skali“. Odkąd zniesiono kwoty mleczne europejski rynek mleka rządzi się prawami rynku globalnego. Z jednej strony oznacza to nowe szanse, otwiera nowe perspektywy, ale z drugiej stwarza też nowe zagrożenia.

O przyszłości polskiego mleczarstwa na tle produkcji globalnej rozmawialiśmy z zaproszonymi ekspertami: Dorotą Śmigielską - analityk rynku mleka w PFHBiPM oraz wiceprzewodniczącą grupy „Mleko i produkty mleczne” w sekretariacie Copa-Cogeca, Michałem Rzytki - dyrektorem Departamentu Promocji i Jakości Żywności w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr hab. Andrzejem Parzonko z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Edwardem Bajko - prezesem zarządu Spółdzielczej Mleczarni Spomlek oraz prof. dr hab. Andrzejem Babuchowskim, prezesem zarządu Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o.

Po zakończeniu panelu dyskusyjnym nastąpiła część wykładowa, w której jako pierwszy głos zabrał dr hab. Marek Gaworski, który wskazywał jak efektywnie zbierać pasze objętościowe. Swoje wystąpienie podparł ciekawymi przykładami doświadczeń zebranych w gospodarstwach w Kanadzie.

Następnie Artur Szymczak przestawił kierunki rozwoju maszyn zielonkowych jakie wyznacza firma KUHN. Duży nacisk w nowo wprowadzanych technologiach jest kładziony na czystość zbieranych pasz oraz ekonomię i ergonomię oferowanych maszyn.

W kolejnym wystąpieniu Jarosław Iwaniuk, główny technolog rozwoju produktów ZUBR w firmie Agrolok, przedstawił sposoby obniżenia kosztów żywienia bydła mlecznego poprzez zastosowanie komponentów paszowych z białkiem chronionym w żwaczu.

Ostatni wykład wygłosił dr Marcin Gołębiewski, który omówił zagadnienia związane z budową, modernizacją i wyposażeniem obór. Prelegent przedstawił najczęściej popełniane błędy konstrukcyjne, wykrywane podczas audytów w gospodarstwach. Podkreślał również, że w powstających oborach często zapomina się o najważniejszej kwestii, czyli dobrostanie zwierząt. To właśnie komfort krów przekłada się na poziom produkcji i długość okresu ich użytkowania.

Zaobserwowaliśmy, że dużym zainteresowaniem cieszył się nowy element Konferencji jakim były punkty konsultacyjne. Szczególnie oblegany był ten prowadzony przez dr Gołębiewskiego, obejmujący tematykę budownictwa inwentarskiego dla bydła.

W kolejnych dniach będziemy bardziej szczegółowo relacjonować przebieg Konferencji. Uczestnikom Konferencji dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne wydarzenia związane z produkcją mleka, a najbliższe już w lutym 2019 r.