Rynek wołowiny jest w ostatnim czasie regularnie wystawiany na próbę. Pogorszenie koniunktury w branży utrzymuje się już od niemal dwóch lat. Rynek, który miał być jednym z bardziej perspektywicznych, obecnie jest niestabilny i wielu producentów stawia pod znakiem zapytania dalsze inwestycję w tę gałąź produkcji.

Podczas debaty eksperckiej omówimy, z jakimi wyzwaniami borykać się będą w najbliższym czasie producenci bydła mięsnego. Zdecydowany wpływ na rynek wołowiny odgrywają obecnie takie czynniki jak: pandemia koronawirusa, zbliżające się wymogi Europejskiego Zielonego Ładu, czy rosnącej presji środowisk prozwierzęcych dotyczących ochrony zwierząt, co wywołało w ostatnim czasie szczególne wzburzenie w środowisku hodowców.

Kolejne podejście partii rządzącej do wprowadzenia zakazu uboju rytualnego stanowi realne zagrożenie dla rozwoju produkcji bydła mięsnego w kraju. Hodowcy zauważają sprzeczności w prowadzeniu polityki rolnej, bo nie tak dawno gospodarstwa dotknięte problemem ASF były wyraźnie zachęcane do przebranżowienia na produkcję bydła mięsnego. Jaka czeka ich teraz przyszłość?

W debacie wezmą dział: Jerzy Wierzbicki, Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego; Jacek Zarzecki, Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego; Witold Choiński, Prezes Związku Polskie Mięso; Leszek Hądzlik, Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Wszystkie wykłady, debaty i rozmowy transmitowane będą ze studia telewizyjnego. Można je będzie śledzić na żywo na stronie www.narodowe-wyzwania.farmer.pl oraz w serwisie farmer.pl.

Zachęcamy do aktywnego udziału, czyli komentowania, wymiany poglądów i zadawania pytań.

ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEJ REJESTRACJI!