Coraz ważniejsza staje się redukcja emisji gazów pochodzących z produkcji zwierzęcej. Z racji tego, że duże ilości amoniaku wytwarzanego hodowli bydła mlecznego pochodzą głównie z moczu, zespół niemieckich i nowozelandzkich naukowców postanowił podjąć próbę nauczenia cieląt oddawania moczu w wyznaczonym do tego miejscu.

„Załatwianie się w określonym miejscu (latrynie) pomogłoby rozwiązać ten dylemat, umożliwiając łatwe wychwytywanie i oczyszczanie wydalin” – stwierdzili badacze w artykule, który ukazał się na łamach „Current Biology”.

Ich zdaniem cielęta, podobnie jak niemowlęta, zostały uznane za niezdolne do samodzielnego inicjowania oddawania moczu, jednak można je uczyć poprzez intensywny trening. Choć zadanie to nie jest proste ponieważ opróżnienie pęcherza w wyznaczonym miejscu wymaga od cieląt samokontroli oraz koordynacji złożonego łańcucha zachowań, w tym świadomości przepełnienia pęcherza, pominięcia odruchów wydalniczych, wyboru latryny i celowego rozluźnienia zewnętrznego zwieracza cewki moczowej.

Na potrzeby eksperymentu badacze zaprojektowali i zbudowali latrynę dla krów, którą nazwali MooLoo, tj. niewielki boks wyłożony sztuczną trawą, pod którym znajduje się szczelny zbiornik do przechowywania moczu. Jednak kluczowy był system treningu cieląt.

W pierwszej fazie treningu cielęta umieszczane były w boksie, a każde oddanie moczu było nagradzane dostępem do paszy. W kolejnym etapie umieszczano je nieopodal boksu i nagradzano za wejście do kojca i oddanie moczu. Następnie zwiększono odległość cieląt od boksu. Na cielęta, które oddały mocz poza wyznaczonym miejscem przez 3 sekundy rozpylano wodę.

Po zakończonym treningu kontroli nad opróżnianiem pęcherza nauczyło się 11 z 16 cieląt objętych badaniem.

„Nasze odkrycia są oryginalne i ujawniają dotychczas niezrealizowaną możliwość wykorzystania zdolności poznawczych zwierząt, aby pomóc rozwiązać palące problemy środowiskowe bez narażania dobrostanu zwierząt. Wykazaliśmy, że większość bydła można wyszkolić do oddawania większości moczu w określonym miejscu, co umożliwia opracowanie skuteczniejszych metod zbierania, przetwarzania i usuwania moczu, niż jest to obecnie możliwe przy użyciu samych rozwiązań technicznych” – stwierdzili naukowcy. – „Wychwytywanie około 80 proc. moczu bydła w latrynach może prowadzić do 56 proc. redukcji emisji amoniaku” – dodali.