FrieslandCampina prognozuje jednak mniejszy spadek liczby krów mlecznych, a więc o 10 procent w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Z drugiej strony, krajowa produkcja mleka nie powinna spaść dzięki wyższej wydajność mlecznej.

Aby pozostali niderlandzcy rolnicy mogli utrzymać ilość mleka produkowanego w kraju, konieczna jest większa intensywność produkcji mleka. Dyrektor generalny FrieslandCampina powiedział, że w Niderlandach osiągnięto już produkcję 18 000 kg mleka na hektar - to najwyższa wielkość w Europie. Jednak intensywność mogłaby znacznie wzrosnąć nie tylko pod względem ilości mleka, lecz także pracy rolników.

Dyrektor zarządzający FrieslandCampina uważa, że ​​pomimo bardziej intensywnej produkcji możliwe jest, że w przyszłości produkcja mleka będzie powodowała mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Na przykład może się do tego przyczynić lepsze wykorzystanie paszy lub wykorzystanie energii odnawialnej.

Dyrektor generalny podkreśla, że ​​wskaźnik rezygnacji z działalności operacyjnej wynosi już od 2 do 3 procent rocznie. Prawdopodobny scenariusz, ale także obecny rozwój sytuacji spowodował, że firma musiała zareagować na zmiany strukturalne.

FrieslandCampina uważa, że ​​produkcja mleka będzie w coraz większym stopniu przenoszona do regionów o najlepszych glebach. Stale rosnąca konkurencja o ziemię uniemożliwia przestawienie się w produkcji na gorsze gleby, zamiast tego wymaga zwiększenia produkcji mleka na hektar. Wyższe ilości mleka nie zostałyby osiągnięte dzięki większej liczbie zwierząt, ale dzięki innowacjom.