Rozwijając tytułowe uproszczenie, należałoby prześledzić drogę, jaką pokonuje światło. Przez zawiłe połączenia nerwowe, sygnał o odbieranych (przez siatkówkę oka) promieniach świetlnych regulowana jest produkcja m.in. melatoniny, której koncentracja spada wraz z wydłużającą się stymulacją świetlną. Jej poziom wpływa na produkcję hormonów (takich jak IGF-1 oraz prolaktyna), co naukowcy łączą ze wzrostem produkcyjności krów mlecznych.

Badania potwierdzają również korzystny wpływ światła na procesy regulujące rozród krów. Utrzymanie krów mlecznych rasy holsztyńsko-fryzyjskiej wymaga niemal doskonałych warunków środowiskowych, w tym również dobrego oświetlenia obiektu. Oświetlenie sztuczne oraz coraz częściej stosowane cykle świetlne w oborach pozwalają na uzyskanie wyższej wydajności mlecznej, poprawnych wyników rozrodu, a tym samym przyczyniają się do poprawy efektywności produkcji.

ŚWIATŁO A MLEKO

Prawidłowe oświetlenie obory dla krów mlecznych jest czynnikiem mogącym wpłynąć na poprawę wydajności krów, a także bezpieczeństwa i komfortu w codziennej obsłudze stada. Wiele doniesień z całego świata potwierdza istnienie zależności pomiędzy długością przebywania krów w prawidłowo oświetlonym budynku a ich wydajnością mleczną i rozpłodową. Badania naukowe z końca lat 70. ubiegłego wieku mówią o wzroście wydajności mlecznej krów utrzymywanych w budynkach oświetlanych przez 16 godz. dziennie o średnio ok. 8 proc. (5-16 proc.) w stosunku do krów, które utrzymywane były w budynkach oświetlanych przez 13,5 godz. Co ciekawe, reakcja zwierząt jest stosunkowo szybka, a wzrost wydajności notowany jest już po 2-4 tygodniach od zmiany oświetlenia.

Wzrost mleczności krów wraz ze zmianą oświetlenia może być spowodowany wzrostem pobrania paszy, gdyż jest to kolejna z obserwacji naukowców, szacowana na ok. 6 proc. na korzyść utrzymania w budynkach oświetlanych przez 16 godz. W cyklu dobowym musi znaleźć się jednak okres ciemności, trwający co najmniej 6 do 8 godz.

Prawidłowe oświetlenie w budynkach dla bydła ma również wpływ na procesy fizjologiczne, jak oddychanie czy bicie serca krów. Wykazano w badaniach, że metabolizm krów utrzymywanych w pomieszczeniach o natężeniu światła w przedziale 100-120 luksów był wyższy o 35-40 proc... Dokończenie tekstu w najnowszym numerze Farmera.

Artykuł pochodzi z nr 1.2015 Farmera. Zobacz więcej materiałów z aktualnego numeru ---> aktualny numer--->prenumerata.