Oznacza to, że Polska nie będzie placiła kar, a więc rolnicy w tym roku nie zapłacą kar za przekroczenie przyznanej im indywidualnej kwoty mlecznej. Agencja Rynku Rolnego wyliczyła, że w okresie od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007 r. (czyli w minionym roku kwotowym) skupiono około 8,97 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu.

Informacja ta jest bardzo istotna dla dostawców, którzy przekroczyli swoje indywidualne limity i zastały im potrącone zaliczki na poczet kar. Zgodnie z przepisami, podmioty skupujące zwrócą producentom mleka pobrane zaliczki. Według danych ARR ponad 88 tys. rolników płaciło takie zaliczki, a mleczarnie pobrały z tego tytułu ponad 66 mln zł. Liderami przekroczeń są rolnicy z Mazowsza, najskromniej korzystano z kwot mlecznych w Krakowskiem.

Pełne dane podsumowujące zamknięcie roku kwotowego 2006/2007 Agencja Rynku Rolnego poda po 15 lipca 2007 r.

Źródło: ARR