Wnioski o udzielenie wsparcia rolnicy będą mogli składać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, na formularzu opracowanym przez ARR (niebawem dostępny na stronie ARR) w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od dnia 18 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r.

Wsparcie będzie udzielane na wniosek producenta mleka lub producenta świń w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o udzielenie tego wsparcia, tj. do dnia 18 czerwca 2016 r.

Środki finansowe z tytułu wsparcia ARR musi wypłacić najpóźniej do dnia 30.06.2016 r., zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. (Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2015, str. 25).