Według MEG, Arla dała dostawcom perspektywę obniżenia ceny mleka o 1 centa za kilogram, podając, jako powód wzrost inflacji. Według firmy wzrosły w szczególności koszty paliwa, energii i opakowań.

Zarząd MEG postrzega to, jako niedopuszczalne ustalanie cen w stosunku do dostawców i zachowanie antykonkurencyjne, ponieważ Arla nie ma trudności z ograniczeniem płatności za mleko według własnego uznania.

Stowarzyszenie producentów skarży się, że Arla nie podejmuje własnego ryzyka gospodarczego, ponieważ całe ryzyko spoczywa wyłącznie na producentach. Pomija też fakt, że zwiększone koszty paliwa i energii również mocno uderzają w producentów. Pomimo tych zwiększonych kosztów po stronie producenta, które są całkowicie pomijane w łańcuchu wartości i dystrybucji wartości dodanej, Arla próbuje przenieść własne zwiększone koszty na producentów, skarżył się dyrektor generalny MEG. Z punktu widzenia stowarzyszenia jest to prawnie niedopuszczalne.