Czwarty kwartał 2017 roku zakończył się obiecująco dla niemieckich producentów mleka. Po raz pierwszy wyliczono, że ceny mleka uzyskiwane na poziomie gospodarstwa niemal pokrywały koszty produkcji. W październiku 2017 r. niemieccy producenci mleka otrzymywali średnio 40,35 euro centa / kg mleka, co stanowiło wartość o 2 proc. niższą od kosztów produkcji w wysokości 41,3 euro centów.

Badania kosztów BAL (Urząd ds. Socjologii Rolnictwa i Rolnictwa) wyraźnie wskazuje, że luka cenowa zmniejszała się sukcesywnie w ciągu 2017 r. Wskaźnik cena/koszt, który pokazuje w jakim stopniu koszty produkcji są pokrywane przez cenę mleka, wyniósł 0,98 w październiku 2017 r.

- Byłoby dobrze, gdyby trend trwał nadal. Wszystko wskazuje jednak na wzrost produkcji, przez co ceny mleka już się załamują – uważa Romuald Schaber, prezes EMB (Europejska Rada ds. Mleka).

Według Schabera wpływ dobrowolnego ograniczenia podaży w ramach programu redukcji wolumenu jest wyczerpany, a niektóre mleczarnie obniżają już ceny wypłacane producentom. Raporty z innych krajów potwierdzają ten trend. W listopadzie zeszłego roku belgijscy producenci mleka byli zmuszeni zaakceptować obniżkę cen o 1-2 euro centy / kg mleka.

Władze EMB postulują, aby wspólna polityka rolna zawierała instrument kryzysowy w celu stabilizacji rynku mleka w perspektywie długoterminowej. Program odpowiedzialności rynkowej EMB, który automatycznie uruchamia środki takie jak dobrowolne ograniczenie dostaw w przypadku zawirowań rynkowych, mógłby umożliwić UE przełamanie chronicznego kryzysu na rynku mleka.