Opublikowane ostatnio przez BAL (Niemiecki Urząd Rolnictwa i Socjologii Rolnej) dane dotyczące kosztów produkcji mleka, nie pozostawiają wątpliwości, że jest to poważny kryzys na rynku mleka. W październiku 2015 roku uśrednione koszty produkcji kilograma mleka wyniosły 44,37 euro centów, przy cenie skupu mleka na poziomie 29,01 euro centów.

Problem ten nie występuje tylko w Niemczech. W innych krajach europejskich również ceny znajdują się poniżej granicy 30 euro centów. Przykładowo, w Danii i Holandii producenci otrzymują tylko 29 euro centów, w Belgii cena od miesięcy wisi na poziomie 25 euro centów. Na Litwie było to zaledwie 20 euro centów na koniec 2015 roku, z czego niektórzy producenci otrzymywali tylko 10 euro centów za kilogram mleka. Dla porównania w Polsce w tym okresie cena mleka surowego wynosiła ok. 27 euro centów.

Według EMB przy obecnych realiach niemieccy, producenci podobnie jak ich europejscy sąsiedzi, ponoszą ogromne straty. Zdaniem organizacji ilość produkowanego mleka należy z powrotem ograniczyć.

Jednakże, w okresach krytycznych cen, poszczególni producenci są zmuszeni produkować więcej, w celu zmniejszenia kosztów jednostkowych. Stąd propozycja, aby wprowadzić ogólny przepis, oparty na dobrowolnym ograniczeniu podaży, powiązanym jednocześnie z wynikającą z tego tytułu gratyfikacją.

Choć nie minął jeszcze rok od zniesienia kwot mlecznych w Unii Europejskiej, w branży już mówi się o potrzebie ograniczenia produkcji, jako kole ratunkowym dla coraz trudniejszej sytuacji w mleczarstwie.