Od 2012 r. istnieje metoda obliczania rzeczywistych kosztów produkcji mleka, opracowana przez niemiecki urząd ds. rolnictwa i socjologii rolnej. Według kalkulacji, która uwzględnia również nakłady pracy, koszty produkcji wynoszą 42 euro centy / kilogram mleka. Przy cenie wynoszącej niecałe 34 euro centy/kg mleka powstaje spory deficyt finansowy.

Według Romualda Schabera, przewodniczącego EMB, istnieją również inne metody kalkulacji, które tylko częściowo lub wcale nie obejmują nakładów pracy siły najemnej i członków rodziny w kosztach produkcji mleka. Wynika z tego jakby praca była nic niewarta, przez co powoduje to często zniekształcony obraz procesu produkcji mleka.

Stosunek ceny do kosztów w Niemczech za kwiecień br. wyniósł 0,81, co wskazuje, że przychód rolniczy wynosi – 19 proc. Sytuacja ta nie jest ograniczona jedynie do Niemiec. Również w innych krajach UE ceny znajdują się znacznie poniżej poziomu kosztów.

Faktem jest, że unijny program redukcji dostaw mleka nieco ustabilizował rynek w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jednak ceny na poziomie np. 32 euro centów we Francji i 35 euro centów w Danii, przy nakładach powyżej 40 euro centów, nie są w stanie pokryć kosztów produkcji mleka.