Według Milch Board (MEG), średnie koszty produkcji mleka ekologicznego w sezonie 2019/2020 w Niemczech wyniosły 70,08 centów / kg . Zostało to częściowo zrekompensowane średnią ceną mleka w wysokości 51,15 centów / kg, jednak 27 proc. kosztów produkcji nie zostało pokryte.

Jak poinformował zarząd MEG, średnio w ciągu ostatnich pięciu lat niedofinansowanie wyniosło 26 proc. Zgodnie z ich informacjami wynik został obliczony na podstawie najnowszych danych dotyczących sytuacji ekonomicznej producentów mleka ekologicznego w sieci testowej oraz cen ważnych zasobów operacyjnych na podstawie danych Agrarmarkt Informations-GmbH (AMI) i Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis).
Dochody z płatności bezpośrednich i dotacji, takich jak premia biologiczna, zostały odjęte od kosztów produkcji mleka.

MEG stwierdziła, że ceny mleka ekologicznego za kilogram były względnie stałe od 2012 r. W przedziale od 50 do 53 centów i nie podlegały skrajnym wahaniom jak ceny konwencjonalnego mleka. Można to przypisać ciągłemu wzrostowi popytu na produkty mleczne produkowane metodami ekologicznymi oraz faktowi, że przy cenie producenta wynoszącej 50 centów / kg został osiągnięty krańcowy próg przychodów, poniżej którego rolnicy nie produkują już mleka ekologicznego i wracają produkcji konwencjonalnej zmieniłby się.

Utrzymujący się niedobór pieniędzy oznacza, że gospodarstwom brakuje ich na inwestycje w bardziej zrównoważoną i przyjazną dla środowiska produkcję mleka. Dla przewodniczącego zarządu MEG jest, zatem jasne, że ekologiczne produkty mleczne są w Niemczech o wiele za tanie i że zrównoważona i społecznie akceptowana ekologiczna produkcja mleka wymaga wyższej ceny uzyskiwanej przez producentów. Uczciwa cena dla producenta, gdyby pokryto wszystkie koszty produkcji wyniosłaby około 69 centów / kg.