Hodowcy bydła mlecznego od kilku miesięcy oczekiwali rosnących cen produktów mlecznych ze względu na ograniczoną globalną podaż, ale Izba Rolnicza Dolnej Saksonii (LWK) poinformowała, że duża część dochodów jest pochłaniana przez wyższe koszty produkcji.

To obciążenie kosztowe, które można zaobserwować w przemyśle paszowym jest także dotkliwe w rolnictwie i hodowli zwierząt. Według LWK na przykład, koszty paliwa do produkcji paszy przy uprawie kukurydzy wynosiły zwykle od 140 euro do 150 euro na hektar, w zależności od wielkości zbiorów. W tej chwili jednak firmy zajmujące się produkcją pasz muszą liczyć się z co najmniej podwojeniem kosztów oleju napędowego do około 300 euro/ha.

Wzrost kosztów zakupu nawozów mineralnych potrzebnych do zabezpieczenia plonów na trwałych użytkach zielonych będzie prawdopodobnie jeszcze większy, choć obecnie trudno go dokładnie oszacować. Oprócz tego wzrastają koszty pasz, zwłaszcza tych treściwych, wykorzystywanych w gospodarstwach mlecznych. Obecna cena pasz treściwych jest dwukrotnie wyższa w porównaniu z ubiegłym rokiem, a koszty innych pasz prawdopodobnie również znacznie wzrosną. 

Nowoczesne gospodarstwa mleczne wymagają ogromnych ilości energii elektrycznej do chłodzenia, dojenia oraz stabilnej technologii. W ich przypadku, w zależności od dalszych wydarzeń geopolitycznych, należy spodziewać się znacznych wzrostów cen.

Według LWK jeśli utrzymają się obecne poziomy cen, to ceny producenta mleka, które w pełni pokryją koszty produkcji kilograma surowego mleka w bieżącym sezonie, wyniosą od 52 centów do 57 centów.

W lutym 2022 r. ceny płacone przez północnoniemieckie mleczarnie wynosiły od 42 centów/kg do 45 centów/kg.