W 2019 r. ceny dla producenta mleka ekologicznego w Niemczech nie były w stanie utrzymać się na  poziomie z poprzedniego roku. Według wstępnych danych stowarzyszenia producentów ekologicznych Bioland w 2019 r. średnia cena za kilogram ekologicznego mleka z zawartością 4,0 proc. tłuszczu i 3,4 proc. białka z gospodarstwa (w tym szacowana dodatkowa płatność w wysokości około 0,5 eurocentów), wyniosła 47,6 eurocentów/kg. Było to 0,9 eurocentów lub 1,9 procent mniej niż w 2018 roku. Analiza została przeprowadzona na podstawie cen z 39 mleczarni.

Oznacza to, że cena ekologicznego mleka spadła drugi rok z rzędu. W 2017 r. najwyższy był jej średni poziom, który wyniósł 49,1 eurocentów / kg. Według ekspertów rynkowych, wejście nowych producentów do ekologicznej produkcji mleka spowodowało presję cenową.

Jak stwierdziła Federalnej Agencji Rolnictwa i Żywności (BLE), dostawa ekologicznego mleka krowiego do niemieckich mleczarni w okresie od stycznia do października 2019 r. wzrosła o 6,1 procent rok do roku, do prawie 1 miliona ton.

Natomiast ilość mleka surowego do produkcji mleka konwencjonalnego była w tym czasie o 0,4 procent niższa w tym samym okresie 2018 r. Nie uchroniło to jednak producentów przed spadkami cen. Według szacunków Biolandu dotyczących mleka konwencjonalnego średnia cena w 2019 r. powinna wynieść 33,6 eurocentów/kg, a zatem poziom ceny z 2018 roku był o 0,8 eurocentów/kg, czyli o około 2 procent niższy.

Według tych wstępnych danych różnica cen między mlekiem ekologicznym a konwencjonalnym wyniosła 14 eurocentów / kg, podobnie jak w roku poprzednim. W 2017 r. było to 12,9 eurocentów/kg, podczas gdy w czasie kryzysu cen mleka w 2016 r. wynosiła 21,5 eurocentów/kg.

Bioland zakłada, że w 2020 r., że rynek mleka ekologicznego po stronie konsumpcji będzie nadal rósł, do czego powinna również przyczynić się dyskusja klimatyczna. Powinno to umożliwić ponowne podniesienie cen mleka ekologicznego, co jest konieczne ze względu na wzrost kosztów dla producentów mleka ekologicznego i wyższe wymagania jakościowe wobec tego mleka.