Ostatnie dane z kwietnia 2020 r. wskazują, że koszt produkcji mleka w Niemczech wynosi 46,76 eurocentów/kg, podczas gdy cena mleka w tym samym okresie na poziomie gospodarstwa wynosiła tylko 32,68 eurocentów/kg.

Producentom brakuje zatem 14,08 eurocentów/kg na pokrycie swoich kosztów. Dane te pochodzą z kwartalnego badania kosztów opublikowanego przez niemiecki Urząd Gospodarki Rolnej i Studiów Wiejskich (BAL). Na podstawie danych za kwiecień 2020 r. Obliczenia kosztów produkcji mleka zostały dostosowane do najnowszych danych FADN z 2018 r.

Koszty produkcji mleka wynoszące średnio prawie 47 eurocentów/kg wynikają głównie ze skutków suchych lat od 2018 r. Podobnie jak w latach 2012/2013 zmiany kosztów i słaba cena mleka obecnie na poziomie poniżej 33 eurocentów/kg prowadzą do trudnej sytuacji producentów. Stosunek ceny do kosztów osiąga niemal poziom kryzysu z 2016 r.

Wskaźnik cena/koszt pokazuje, w jakim stopniu ceny mleka pokrywają koszty produkcji. W kwietniu 2020 r. producenci odzyskali jedynie 70 proc. kosztów produkcji z ceny mleka, niedobór wyniósł zatem 30 proc.

Chroniczny niedobór między kosztami produkcji, a cenami mleka zmusza do poszukiwania skutecznych rozwiązań. Europejska Rada ds. Mleka promuje prawnie zakotwiczony instrument kryzysowy, mający na celu przeciwdziałanie chronicznemu niedoborowi zysków. Program Odpowiedzialności Rynkowej (MRP) w swoich założeniach obserwuje i reaguje na sygnały rynkowe poprzez dostosowanie produkcji mleka do aktualnych potrzeb rynkowych.