Gotowość do inwestowania wśród producentów mleka w Niemczech ostatnio wyraźnie wzrosła. Taki jest przynajmniej wynik około 2000 ankiet telefonicznych i wywiadów przeprowadzonych przez AgriDirect Deutschland GmbH.

Odsetek producentów mleka, którzy chcą zainwestować w sprzęt do dojenia, wzrósł z 6,4 proc. do 9,1 proc. W poprzednich latach było to odpowiednio 7,4 proc. i 7,5 proc. Spośród chętnych do inwestycji 63,5 proc. stwierdziło, że chce kupić robota udojowego, a 16,3 proc. stwierdziło, że ma halę udojową typu rybia ość.

Więcej niemieckich producentów mleka ma również plany renowacji: tutaj udział wzrósł z zaledwie 2,5 proc. w 2018 r. do 3,5 proc., co jest niemal powrotem do poziomu z 2017 r., Kiedy 3,8 proc. producentów miało plany dotyczące renowacji. Natomiast mniej firm planuje budowę nowych budynków, bo 5,9 proc., w porównaniu do 6,6 proc. w 2018 r. Jednak w ubiegłym roku udział ten wzrósł o 1,6 punktu procentowego.

Zgodnie z wynikami pośrednimi odsetek producentów mleka, którzy chcą zainwestować w technologię żywienia krów w ciągu najbliższych dwóch lat, wzrósł nieznacznie. Po tendencji spadkowej w ostatnich latach plany inwestycyjne wydają się stabilizować; obecny udział wynosi 5,6 proc. w porównaniu z 5,2 proc. w poprzednim roku i 5,9 proc. w 2016 i 2017 r.

Według firmy badawczej około 9 proc. ankietowanych producentów mleka twierdzi, że zamierza zainwestować w ruchome silosy. Jedna czwarta z nich planuje zrobić to w pierwszej połowie 2020 r. Prawie, co szósty powiedział, że zainwestuje w drugiej połowie 2020 r.