Według najnowszych danych Brytyjskiej Rady Rozwoju Rolnictwa i Ogrodnictwa (AHDB), liczba krów mlecznych w Niemczech w listopadzie spadła o 67 tys. sztuk w porównaniu z listopadem poprzedniego roku.

Zdaniem analityków AHDB, wydarzenia w Niemczech mogą mieć znaczący wpływ na produkcję mleka w UE, biorąc pod uwagę, że kraj ten odpowiada za około 20 proc. całkowitej produkcji mleczarskiej w UE-28.

Między kwietniem a październikiem 2016 roku, produkcja mleka w Niemczech spadła o 1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, co pokrywa się z produkcją mleka w UE-28, która również spadła w tym czasie o 1 proc.

Tymczasem, najnowsze szacunki Komisji Europejskiej wskazują, że produkcja mleka w UE w ciągu następnej dekady będzie wzrastać o 1,3 mln ton rocznie.

Około 75 proc. oczekiwanego wzrostu podaży mleka ogółem w Europie między 2016 a 2026 będzie realizowane głównie w pięciu krajach, a mianowicie Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii.

W ciągu tego okresu, oczekuje się, w Irlandii nastąpi najwyższy wzrost procentowy, natomiast przewiduje się także, że to Niemcy będą rejestrować największy wzrost wolumenu (+ 3,4 mln ton).