Średnia federalna wydajność mleczna krów, niezależna od rasy i lokalizacji bydła, wyniosła 8907 kg.

To wzrost o 57 kg w porównaniu z rokiem poprzednim. Zmierzono również procent tłuszczu i białka. Procent tłuszczu wzrósł średnio o 0,03 do 4,07 procent, a procent białka o 0,01 do 3,46 procent.