Bardzo niski poziom z poprzedniego roku został przekroczony o 9,2 centów.

Według instytutu ceny odtłuszczonego mleka w proszku wzrosły w kwietniu 2021 r. o 2,4 proc. do 247,9 euro / 100 kg. Z kolei niemieckie ceny masła były nieco słabsze, spadając średnio o 0,3 proc. do 396,10 euro / 100 kg. Tym samym wzrost ceny odtłuszczonego mleka w proszku spowodował wzrost wartości surowca.

Miesięczna wartość surowca określona przez instytut ife w Kilonii dotyczy mleka standardowego o zawartości tłuszczu 4,0 proc., białka 3,4 proc., loco gospodarstwo producenta mleka i bez VAT.

Obliczenie opiera się na przychodach brutto, pochodzących ze średnich cen rynkowych masła i odtłuszczonego mleka w proszku na podstawie notowań na południowoniemieckiej giełdzie masła i sera w Kempten.

Wartość surowca nie wskazuje ceny płaconej przez określoną mleczarnię, ale jest ważnym wskaźnikiem rozwoju cen standardowych produktów mleczarskich w Niemczech i UE.