Jednak instytut poinformował, że poziom z poprzedniego roku (35,5 centów) nie został osiągnięty.

Według instytutu ceny odtłuszczonego mleka w proszku wzrosły w lutym 2021 r. o 4,9 proc. do 235,1 euro / 100 kg. Średnie ceny masła w Niemczech wzrosły o 3,6 proc. do 352,1 euro / 100 kg. Lepsze wykorzystanie tłuszczu, jak i zwiększona wartość beztłuszczowa zapewniały wyższą wartość surowca.

Analitycy spodziewają się wyraźnego wzrostu cen zbytu dla producentów w związku ze wyższymi cenami masła na świecie i dobrą sprzedażą w niemieckim handlu detalicznym żywnością. Zwracają uwagę, że obniżenie na początku stycznia cen zbytu masła pakowanego wymuszone przez sprzedawców detalicznych razie nie było zgodne z sytuacją na rynku.

Miesięczna wartość surowca określona przez instytut ife w Kilonii dotyczy mleka standardowego o zawartości tłuszczu 4,0 proc, białka 3,4 proc., loco gospodarstwo producenta mleka i bez VAT. Kalkulacja oparta jest na przychodach brutto, pochodzących ze średnich cen rynkowych masła i odtłuszczonego mleka w proszku (bez uwzględnienia kontraktów długoterminowych), na podstawie notowań na południowoniemieckiej giełdzie masła i sera w Kempten.

Wartość surowca nie jest ceną płaconą przez określoną mleczarnię, ale jest ważnym wskaźnikiem rozwoju cen.