Oznacza to, że punkt wyjścia dla cen producenta mleka w pierwszych pięciu miesiącach 2022 roku jest znacznie lepszy niż rok temu. Średnia roczna wartość surowca wyniosła 39 centów/kg w 2021 r. i tym samym przekroczyła poziom z poprzedniego roku o 26 proc.

Wartości surowcowa mleka jest uważana za ważny wczesny wskaźnik rozwoju cen mleka surowego w Niemczech i UE.

Wartość surowcowa ustalana, co miesiąc przez Instytut IFE w Kilonii dotyczy mleka standardowego o zawartości tłuszczu 4,0 proc. i białka 3,4 proc. z gospodarstwa producenta mleka i bez VAT. Podstawą obliczeń są średnie ceny rynkowe masła i odtłuszczonego mleka w proszku na podstawie notowań na południowoniemieckiej giełdzie masła i sera w Kempten. Wartość surowca nie wskazuje ceny płaconej przez konkretną mleczarnię, ale jest uważana za ważny wskaźnik rozwoju cen standardowych produktów mlecznych, a w konsekwencji również cen mleka surowego.

 

Niedobór surowców powoduje znaczny wzrost cen

Eksperci z Kilonii przypisują gwałtowny wzrost wartości surowcowej utrzymującej się pozytywnej tendencji na krajowych i światowych notowaniach masła i odtłuszczonego mleka w proszku. Podkreśla się, że przyczyniły się do tego zauważalne niedobory oraz problemy logistyczne w związku z pandemią koronawirusa.

W Niemczech dostawy mleka od stycznia do listopada 2021 r. były o 1,8 proc. niższa niż w 2020 roku, a w samym listopadzie odnotowano spadek o 2,9 proc. W całej UE produkcja mleka w ciągu pierwszych jedenastu miesięcy 2021 r. uległa stagnacji, tuż poniżej poziomu z poprzedniego roku (-0,2 proc.).

Ważni światowi producenci i eksporterzy, tacy jak Australia (-2,4 proc. od lipca do listopada) i Nowa Zelandia (-2,9 proc.) również odnotowali spadek dostaw mleka z powodu pogody.

Rolnicy amerykańscy znacznie zwiększyli produkcję w pierwszej połowie 2021 r., ale jesienią ten wzrost zatrzymał się, a w listopadzie wielkość produkcji była już o 0,4 proc. niższa od porównywalnej wielkości z poprzedniego roku.

Wzrost kosztów rekompensuje wyższe ceny producenta

Pomimo tego pozytywnego rozwoju cen dla producentów mleka oczekiwania wielu rolników dotyczące rosnących realnych dochodów pozostają stłumione ze względu na znacznie wyższe koszty produkcji. Koszty również wyraźnie wzrosły w przetwórstwie mleka, tak, że tylko znacząco i trwale wyższe ceny produktów mleczarskich mogą ustabilizować sytuację – przyznają do rozważenia eksperci z Kilonii.