Wartość surowca, określona na podstawie cen rynkowych masła i odtłuszczonego mleka w proszku, ponownie wzrosła w lipcu 2020 r. ponownie po czerwcu. Wartość wzrosła o 1,3 centa do 30,1 centa na kilogram mleka.

Wzrost spowodowany był wyższymi cenami masła, podczas gdy ceny odtłuszczonego mleka w proszku pozostały stabilne - poinformował instytut ife w Kilonii. W porównaniu do lipca 2019 roku obecna wartość surowcowa mleka jest niższa o 0,3 centa.

Średnie niemieckie ceny masła w lipcu 2020 r. wynosiły 343,4 euro / 100 kg, o 7,6 proc. powyżej wartości z czerwca. Ceny odtłuszczonego mleka w proszku pozostały praktycznie bez zmian i wyniosły 207,7 euro / 100 kg.

Miesięczna wartość surowca określona przez instytut ife w Kilonii dotyczy mleka standardowego o zawartości tłuszczu 4,0 proc., białka 3,4 proc., loco gospodarstwo producenta mleka i bez VAT. Obliczenie opiera się na przychodach brutto, pochodzących ze średnich cen rynkowych masła i odtłuszczonego mleka w proszku, bez uwzględnienia kontraktów długoterminowych, na podstawie notowań z południowoniemieckiej giełdy masła i sera w Kempten. Wartość surowca nie wskazuje ceny płaconej przez określoną mleczarnię, ale jest ważnym wskaźnikiem rozwoju cen standardowych produktów mleczarskich w Niemczech i Europie.