Ze względu na gwałtowny wzrost kosztów ogólny wynik jest niezadowalający z punktu widzenia producenta. To wynik aktualnej analizy Rolniczego Towarzystwa Informacji Rynkowej (AMI) w Bonn.

Przychody z niemieckiej produkcji mleka wzrosły w ciągu 2021 roku. Oprócz cen producentów wzrosły również ceny za krowy ubojowe i cielęta. Jednak ze względu na wyższe koszty, marża między przychodami a kosztami zmiennymi nie uległa poprawie z punktu widzenia producenta.

Ostatnio znacznie wzrosły zwłaszcza inne koszty produkcji mleka. Koszty operacyjne, takie jak oleju napędowego, nawozów, energii i paszy dla zwierząt są teraz zauważalnie wyższe. Ponadto rosnące wymagania społeczeństwa i handlu dotyczące produkcji również wymusiły wzrost nakładów finansowych. Chodzi w tym przypadku o środki, mające na celu poprawę dobrostanu środowiska i zwierząt, dobrostanu zwierząt i zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach.

Marża między przychodami a kosztami zmiennymi musiałaby pokryć koszty poniesione na wykonanie prac oraz koszty budowy i inne koszty stałe. Okazało się, że są one bardzo zróżnicowane regionalnie i zależą od struktury operacyjnej. Ma tu też znaczenie, czy firmy rozwijają się i w nie zainwestowały, czy działają w zdekapitalizowanych budynkach. W tym kontekście firmy nie są obecnie w stanie pokryć swoich kosztów. Z perspektywy czasu było to możliwe tylko w latach z wysokimi cenami mleka. Według AMI zmiany strukturalne w gospodarstwach mlecznych w Niemczech będą, zatem nadal rosnąć.