Zarząd niemieckiego stowarzyszenia producentów mleka (MEG) regularnie przedstawia rzeczywiste i bieżące koszty produkcji mleka w konwencjonalnej i ekologicznej produkcji, w tym odpowiedni szacunek dochodów. Ekspertyza pokazuje, jakie należy uzyskać minimalne przychody, wprowadzając na rynek mleko produkowane metodami ekologicznymi lub konwencjonalnymi, aby pokryć wszystkie koszty produkcji i zapewnić rolnikom i ich rodzinom dobre dochody.

Ceny mleka w Niemczech w 2022 r.

W październiku 2022 r. średnie ceny mleka płacone przez mleczarnie osiągnęły niespotykany dotąd poziom 59,33 eurocenta. Odpowiada to wzrostowi o 7,79 proc. od lipca 2022 r. W porównaniu z 2016 r., kiedy cena wynosiła zaledwie 27,93 eurocenta za kilogram mleka, wzrosła ona aż o 53 proc.

Istnieją duże regionalne różnice w cenach wypłat. W krajach związkowych Dolna Saksonia i Szlezwik-Holsztyn ceny były najwyższe w październiku 2022 r. i wyniosły 61,23 centa i 60,62 centa za kilogram. Natomiast najsilniejsze wzrosty odnotowano w Bawarii (+5,43 centa do 58,20 centa za kilogram) oraz w Badenii-Wirtembergii (+4,81 centa do 58,07 centa za kilogram).

Lepszy stosunek kosztów produkcji mleka do płaconej ceny

Od lipca do października 2022 roku koszty wzrosły tylko nieznacznie. Koszty produkcji mleka wynoszące 47,51 centa za kilogram pozostały na bardzo wysokim poziomie. Ceny skupu środków produkcji rolnej były na najwyższym poziomie od stycznia, podczas gdy ceny środków produkcji rolnej i energii nadal rosły.

Cena kilograma mleka była jednak wyższa od kosztów produkcji, a mianowicie o 11,8 centów, czyli o 24,9 proc. W badaniu kwartalnym z lipca 2022 r. przychody z produkcji mleka przekroczyły koszty po raz pierwszy od rozpoczęcia obliczeń w 2014 r., wówczas były wyższe o 7,73 centa/kg, czyli 16,3 proc.

Dzięki znacznemu wzrostowi cen mleka, wpływy pokrywają koszty produkcji mleka. Nowością jest również to, że wysokość płatności za mleko przyczynia się do poprawy rentowności rolników, a nie, jak to miało miejsce do tej pory, do autodestrukcyjnych oszczędności w produkcji – stwierdził MEG. Stosunek kosztów produkcji mleka do płaconej ceny poprawił się o prawie 10 proc. do 1,25.