Kwota ta mogła być jeszcze większa, ale gorące i suche lato 2018 r. ograniczyło produkcję mleka, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju.

Udział mleka ekologicznego w całkowitej podaży mleka krowiego w Niemczech wzrósł w ubiegłym roku do 3,5 proc.

Chociaż producenci płacili mniej za mleko ekologiczne niż w 2017 r., przychody rolników rosły zaskakująco stabilnie w kontekście znacznego wzrostu podaży mleka.

Według eksperta rynku AMI rok 2019 rozpoczął się niewielkim spadkiem cen w styczniu, zgodnie ze wstępnymi obliczeniami, za mleko ekologiczne płacono 47,4 centa / kg.

Decydujące znaczenie dla dalszego rozwoju cen ma prawdopodobnie sposób, w jaki rosnąca podaż mleka organicznego w Niemczech może zostać wprowadzona na rynek.

W dalszym ciągu sezonu 2018/2019 spodziewane są  też dalsze skutki ograniczonych zapasów pasz na wydajność mleczną.