Zwrócił uwagę, że wytwarzanie produktów mleczarskich jest bardzo energochłonne i szacuje się, że około 80 procent zapotrzebowania przemysłu mleczarskiego na energię pokrywa gaz.

Stres cieplny zjada Twoje zyski? Weź udział w bezpłatnym webinarze "Farmera"!

Powrót do oleju opałowego z punktu widzenia ochrony środowiska byłoby możliwe tylko w ograniczonym zakresie, ponieważ wysokie wymagania prawne uniemożliwiłyby dalszą pracę z olejem opałowym. W przypadku produkcji mleka oznacza to ograniczoną pojemność przechowywania dostarczonego mleka od jednego do dwóch dni.

W ciągu ostatnich 20 lat mleczarnie przeszły z ropy na gaz, również z powodów związanych z emisją. Ponieważ w przypadku braku gazu istnieje ryzyko „wąskiego gardła” mleka surowego, MIV zakłada, że ​​branża mleczarska zostanie zakwalifikowana, jako mająca znaczenie systemowe.