Rynek produktów mlecznych był mniej zmienny w 2019 r. niż w poprzednich latach. Po sprzedaży wszystkich państwowych zapasów odtłuszczonego mleka w proszku z pochodzących z interwencji, ceny białka mogły się pozytywnie rozwinąć i ponownie osiągnąć znacznie lepszy poziom. Tłuszcz mleczny, a także masło stały się tańsze w ciągu roku, po tym, jak ceny wzrosły do rekordowo wysokiego poziomu w ciągu ostatnich dwóch lat. Od jesieni 2019 r. ceny znów zaczęły rosnąć.

Słabsza sytuacja rynkowa w pierwszej połowie 2019 r. doprowadziła z pewnym opóźnieniem do nieco niższych cen mleka surowego dostarczanych do niemieckich mleczarni przez producentów mleka. Jednak ma on bardzo zróżnicowany charakter regionalny. Średnia cena mleka otrzymywanego przez producenta w 2019 r. wyniesie około 33,5 eurocentów / kg netto (za mleko o 4 proc. tłuszczu i 3,4 proc. białka).

Jesienią 2019 r. dostawy mleka w Niemczech są ze względu na pogodę nieco poniżej poziomu z poprzedniego roku. Inaczej niż w poprzednim roku, poszczególne regiony w Niemczech są znacznie bardziej dotknięte suszą w tym roku, w związku, z czym wystąpią niedobory pasz lub ich niskie rezerwy w miesiącach zimowych.

Z podekscytowaniem i pewnym sceptycyzmem Stowarzyszenie Przemysłu Mleczarskiego oczekuje dyskusji w Brukseli na temat umów o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią. MIV podkreśla, że KE nie powinna składać zbyt dużych ofert, ponieważ wolumen sprzedaży towarów europejskich prawie nie zwiększyłby się po drugiej stronie. Dotyczy to zwłaszcza rynku nowozelandzkiego.

MIV reprezentuje około 80 średnich przedsiębiorstw z niemieckiego przemysłu mleczarskiego i mleczarskiego.

Przy rocznej wartości sprzedaży około 26 miliardów euro przemysł mleczarski jest największym sektorem niemieckiego przemysłu spożywczego.