DBV uważa, że mleczarnie są obecnie w zasadzie w stanie wygenerować większą wartość dodaną. Notowania prawie wszystkich produktów mleczarskich w porównaniu z grudniem znacznie wzrosły w kraju i za granicą.

W grudniu ceny zapłacone według DBV producentom mleka w całych Niemczech wynosiły średnio 33 centy za kilogram mleka.

Według wiceprezesa DBV, zapowiedzi większych firm mleczarskich o obniżeniu płatności w lutym są, zatem nie tylko fatalnym sygnałem w obliczu napiętej sytuacji ekonomicznej wielu producentów mleka, ale także niezrozumiałym posunięciem. DBV oczekuje terminowej korekty spadków cen.

DBV dostrzega niewielką chęć ze strony handlu detalicznego żywnością do zagwarantowania producentom mleka rzetelnej rekompensaty finansowej za dodatkowe długoterminowe wydatki związane z dobrostanem i zdrowiem zwierząt. Oświadczenia stowarzyszeń i sprzedawców detalicznych, że są zainteresowane przyszłością niemieckiego rolnictwa, nie mogą być czymś więcej niż farsą.