Dla przypomnienia, definicję dobrostanu określa pięć wolności:

 - wolność od głodu i pragnienia,
 - wolność od niewygody,
 - wolność od bólu, urazów i choroby,
 - wolność realizacji naturalnych zachowań,
-  wolność od lęku i stresu.

W przypadku złamania którejś z zasad, często obserwowane są zachowania niepożądane i stereotypowe. Dotyczą one głównie zwierząt intensywnie użytkowanych. Oto kilka przykładów takich zachowań:

Ssanie innych cieląt lub elementów wyposażenia budynków. Obserwuje się ssanie żuchwy, ucha, moszny lub fałdu skórnego innego cielęcia lub też elementu kojca. Wynika ono z niezaspokojenia potrzeby ssania, głównie w sytuacji, kiedy cielęta pojone są z wiadra.

Nadmierne wylizywanie. Zwierzęta intensywnie wylizują inne osobniki lub przedmioty, często w wyniku braku kontaktów społecznych, lub braków w diecie (niedostateczna ilość paszy objętościowej lub dodatków mineralno - witaminowych).

Pseudo - przeżuwanie. Zwierzęta wykonują ruchy przeżuwające, mimo braku pokarmu w pysku. Często jest do wynikiem niedostatecznej ilości włókna w diecie.

Picie moczu. Najczęściej obserwowane u byczków w kojcach grupowych, często w przypadku stosowania dodatków paszowych ubogich we włókna.

Zwijanie języka. Zwierzęta wykonują w pysku, lub na zewnątrz nienaturalne ruchy językiem. Zachowanie takie wynika zazwyczaj z błędnie skomponowanej dawki pokarmowej, np. niewystarczająca ilość paszy objętościowej.

Opieranie się. Zwierzę przykłada czoło lub nasadę nosa do elementu wyposażenia budynku, lub innego osobnika. Może to oznaczać występowanie bólu lub frustracji.

Siedzenie w pozycji psa. Zwierzę siedzi na zadzie z wyprostowanymi przednimi nogami. Najczęściej spowodowane jest to niewystarczającą przestrzenią dla zajmowania pozycji leżącej.

Wstawanie jak koń. Zwierzę najpierw podnosi się na przednich nogach, a dopiero później unosi zad. Wynika to najczęściej ze zbyt małej przestrzeni przed zwierzęciem.

W przypadku pojawienia się nienaturalnych zachowań należy ustalić ich przyczynę i jak najszybciej ją usunąć, aby przywrócić zwierzętom pełny dobrostan.