Średnia cena pod koniec trzeciego tygodnia maja w przypadku cieląt o wadze 60 do 100 kg wyniosła 10,89 zł/kg, tydzień później spadła do 10,72 zł/kg, czyli o 1,6 proc.  Cena młodego bydła opasowego spadła w tym samym okresie o 2,5 proc. z 5,94 na 5,79 zł/kg. Niewielki wzrost cen na targowiskach, bo o 2,7 proc., dotyczył krów brakowanych. Pod koniec maja ceny te wyniosły 3,77 zł/kg, a tydzień wcześniej 3,67 zł/kg.