Wzrost liczebności stada bydła ogółem wyniósł 0,7 proc., w tym:  pogłowie cieląt w wieku poniżej 1 roku wzrosło o 1,7 proc., pogłowie młodego bydła w wieku 1-2 lat wzrosło o 4,5 proc., populacja bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej zmniejszyła się o 1,4 proc. W strukturze stada bydła zmniejszył się w porównaniu z 2010 r. udział grupy bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej, a zwiększył się udział grupy cieląt oraz młodego bydła w wieku 1-2 lat.

W czerwcu 2011 r. pogłowie bydła wynosiło 5761,9 tys. sztuk i było o 37,9 tys. sztuk (o 0,7 proc.) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2010 r. - wyższe o 200,2 tys. sztuk (o 3,6 proc.).

Pogłowie krów spadło w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. o 29,7 tys. sztuk (o 1,1 proc.) do poziomu 2626 tys. sztuk, a w stosunku do stanu w grudniu 2010 r. – zmniejszyło się o 10,2 tys. sztuk (o 0,4 proc.), informuje GUS.