Polska Izba Mleka, Polska Federacja Producentów Żywności, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Polskie Mięso, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego oraz Związek Polskich Przetwórców Mleka w piśmie do Ministra Zdrowia podkreślają istotność natychmiastowego przebadania wszystkich członków załogi w sytuacji pojawienia się osoby chorej. Zapewnienie ciągłości produkcji strategicznej dla wyżywienia społeczeństwa, m.in. w zakładach przetwórczych, jest niezbędne. Do osiągnięcia tej płynności konieczna jest szybka reakcja w sytuacji zakażenia jednego z pracowników, polegająca na odizolowaniu go od reszty załogi oraz przebadanie pozostałych osób w jak najkrótszym czasie, żeby ograniczyć liczbę osób, które będą musiały opuścić zakład.

Organizacje podkreśliły również konieczność zapewnienia dostępu zakładów przetwórczych do środków dezynfekujących oraz elementów ubioru ochronnego (maski, czepki, fartuchy, ochraniacze na obuwie) bez których produkcja, a co za tym idzie nieprzerwany dostęp do żywności dla społeczeństwa, w wielu zakładach jest praktycznie niemożliwa.

Zaznaczona została również istotność zapewnienia wymienionych środków zapobiegawczych przedsiębiorstwom logistycznym, a w szczególności kierowcom, którzy przez codzienny kontakt z wieloma osobami są, znajdują się w grupie wysokiego ryzyka, a którzy niezbędni są do ciągłości zarówno dostaw surowców jak i dystrybucji żywności.