Wartość surowca określona na podstawie cen rynkowych masła i odtłuszczonego mleka w proszku nieznacznie wzrosła w listopadzie 2020 r. o 0,1 centa do 31,6 centa na kilogram mleka.

Jak informuje instytut ife w Kilonii, wzrost jest spowodowany wyższymi cenami masła, podczas gdy ceny odtłuszczonego mleka w proszku nieznacznie spadły. W porównaniu z listopadem 2019 r. obecna wartość surowca mleka jest o 4,1 centa niższa.

Według Instytutu ife średnie niemieckie ceny masła w listopadzie 2020 r. wyniosły 366,6 euro / 100 kg, czyli 2,3 proc. powyżej wartości z poprzedniego miesiąca. Ceny odtłuszczonego mleka w proszku spadły o 1,2 proc. do 211,1 euro / 100 kg.

W ciągu 2020 roku wartość mleka jako surowca podlegała silnym wahaniom. W styczniu było to jeszcze 36,2 centów. W kolejnych miesiącach gwałtownie spadła - szczególnie w związku z koronawirusem – i w maju osiągnęła 25,8 centów, najniższą wartość od czterech lat. Następnie - z przerwą w sierpniu - ponownie wykazywała stały trend wzrostowy. Jeśli wartość surowca w grudniu będzie podobna jak w listopadzie, to średnio w 2020 roku wyniesie nieco poniżej 31 centów.

Miesięczna wartość surowca ustalona przez Instytut ife w Kilonii dotyczy mleka standardowego o zawartości tłuszczu 4,0 proc., białka 3,4 proc., loco gospodarstwo producenta mleka i bez VAT.

Obliczenie opiera się na przychodach brutto, pochodzących ze średnich cen rynkowych masła i odtłuszczonego mleka w proszku, bez uwzględnienia kontraktów długoterminowych, na podstawie notowań z południowoniemieckiej giełdy masła i sera w Kempten.