W skupach rolnicy mogą liczyć na ceny poniżej 7 zł netto za kilogram wagi żywej buhaja w typie mięsnym, nieco ponad 6 zł netto za jałówkę oraz ok 5 zł netto za krowę.

Rolnicy rozliczający się według klasyfikacji poubojowej WBC za buhaja podobnie jak za jałowicę w O klasie dostaną ok. 11,5 zł netto za kilogram, cena netto kilograma mięsa z krowy w tej klasie jest nieco niższa i wynosi ok. 11,3 zł.

Kierownicy skupów informują, że niskie ceny wołowiny mogą utrzymać się przez dłuższy czas, a jest to spowodowane importem do Polski znacznie tańszej wołowiny argentyńskiej.