Ostatnia aukcja produktów mleczarskich na giełdzie GDT z 2 listopada br. zakończyła się wzrostem ogólnego indeksu giełdowego o 4,3 proc. Pięć z ostatnich sześciu aukcji odnotowały wzrosty, z wyjątkiem 5 października, kiedy indeks nie uległ zmianie.

Wzrost ogólnego indeksu cenowego sprawił, że wzrost notowań odnotowano niemal we wszystkich dostępnych kategoriach produktów mleczarskich. Największą podwyżkę odnotowano w przypadku sera Cheddar (+ 14,1 proc.). Spadek notowań wystąpił tylko w przypadku maślanki w proszku.

Podczas ostatniej sesji GDT sprzedano 29 915 ton produktów mleczarskich, co stanowiło wynik o ponad 2 tys. ton wyższy w porównaniu z poprzednią aukcją.

Wyniki ostatniej sesji GDT kształtują się następująco:

• Bezwodny tłuszcz mleczny – wzrost o 4,2 proc.,
• Masło – wzrost o 4,7 proc.,
• Maślanka w proszku – spadek o 3,8 proc.,
• Ser Cheddar – wzrost o 14,1 proc.,
• Laktoza – wzrost o 1,6 proc.,
• Odtłuszczone mleko w proszku wzrost o 6,6 proc.,
• Pełne mleko w proszku – wzrost o 2,7 proc.