Aukcja z 5. maja br. na giełdzie Global Dairy Trade zakończyła się niewielkim spadkiem. Tym razem ogólny indeks cenowy spadł o 0,8 proc.

Choć spadek ogólnego indeksu cenowego nie był tym razem wysoki, jednak wpłynął na wyraźne przeceny w większości kategorii produktów mleczarskich. Największa obniżka dotknęła maślanki w proszku (- 10,3 proc.) i sera Cheddar (- 6,8 proc.) Podwyżki odnotowano co prawda w trzech kategoriach, lecz zauważalna zmiana nastąpiła jedynie w przypadku laktozy (+ 7,9 proc.). Tego dnia sprzedano ogółem 16 442 t produktów mleczarskich, co stanowiło wynik znacznie niższy w porównaniu do poprzedniej aukcji.

Wyniki ostatniej sesji GDT kształtują się następująco:

• Bezwodny tłuszcz mleczny – spadek o 2,4 proc.,
• Masło – spadek o 5,8 proc.,
• Maślanka w proszku – spadek o 10,3,
• Ser Cheddar – spadek o 6,8 proc.,
• Laktoza – wzrost o 7,9 proc.,
• Kazeina podpuszczkowa – spadek o 5,1 proc.,
• Odtłuszczone mleko w proszku – wzrost o 0,1 proc.,
• Serwatka w proszku – indeks nie dostępny,
• Pełne mleko w proszku – wzrost o 0,1 proc.

Brak stabilizacji odczuwalny jest obecnie zarówno w przypadku rynku mleka surowego, jak również jego przetworów. Spadające ceny surowca i niepewna przyszłość w wielu przypadkach z pewnością wpłyną na zmiany planów inwestycyjnych.