Zestaw do dezynfekcji Alma Pro firmy URBAN GmbH to innowacyjne wykorzystanie wypróbowanego i przetestowanego promieniowania UV-C do redukcji zarazków w obszarze żywienia cieląt. Ukierunkowane napromienianie UV-C w odpowiednich punktach higienicznych w stacjach odpajania dla cieląt ma na celu osiągnięcie wyższej skuteczności w porównaniu z poprzednimi koncepcjami technicznego odkażania.

Oprócz naświetlania wody zbiornikowej promieniami UV-C, które z higienicznego punktu widzenia zapewnia doskonałą jakość wody do sporządzania pójła, znaczną poprawę stanowi dodatkowe i kontrolowane napromienianie smoczka.

W porównaniu z innymi metodami higienizacji dostępnymi na rynku, zestaw dezynfekcyjny URBAN Alma Pro to bezpieczna, szczególnie oszczędzająca zasoby i wolna od środków chemicznych opcja redukcji zarazków w strefie pojenia cieląt.

Produkt ten został wyróżniony srebrnym medalem w konkursie Innovation Award w ramach targów EuroTier 2021.