Zmiany klimatyczne, te dwa słowa wydają się ostatnio występować w stałej parze z wyrazami takimi jak rolnictwo czy bydło. Zamiast spojrzeć na wzrost emisji wynikający z ludzkiej działalności i wygody łatwiej jest posądzić rolnictwo o wszelkie zło. Fakt, krowy metan produkują i jest to szkodliwy gaz cieplarniany, jednak znika z atmosfery znacznie szybciej niż dwutlenek węgla, a bydło samo w sobie nie jest największym wrogiem klimatu. Oczywiście nie pozostaje ono bez wpływu na klimat, więc możemy, w rozsądny sposób, działać w kierunku ograniczenia produkcji metanu. Powstają różnorakie idee mające osiągnąć ten cel np. selekcja genetyczna zwierząt pod kątem zmniejszonej emisji metanu lub nowe metody żywieniowe mające minimalizować produkcję tego gazu. Inną drogą postanowił podążyć Bill Gates, który, jak czytamy na portalu GeekWeek.pl, z pomocą inżynierii genetycznej chce stworzyć tak zwaną krowę 2.0.

Gates zainwestował w ten projekt 40 mln dolarów. Nowa krowa ma zostać stworzona przez Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines z Edynburga. Nowa rasa genetycznie zmodyfikowanych krów ma powstać w celu redukcji emisji metanu oraz ograniczenia problemu głodu. W założeniu zwierzęta tej rasy mają być wydajne i odporne. Mają charakteryzować się mniejszym zapotrzebowaniem na pasze, przy zwiększonej wydajności, a wzrost ten ma być niebagatelny bo do ponad 40 litrów mleka dziennie, a mięso z nich pozyskiwane ma być nie tylko pożywniejsze ale i smaczniejsze.

Założenia te mają zostać osiągnięte poprzez połączenie najbardziej wartościowych cech różnych ras bydła z całego świata, szczególnie tych dostosowanych do ekstremalnych warunków środowiskowych, ponieważ krowy 2.0. mają być rozpowszechnione głównie w Afryce.

W założeniu stworzenie rasy o mniejszych potrzebach i wyżej produkcyjności ograniczy również emisję gazów cieplarnianych ponieważ wyższa produkcja mleka na 1 kg pobranej paszy wiąże się z niższą produkcją metanu, a obecna produkcyjność krów w Afryce jest na tyle niska, że możliwość zmian w tym zakresie jest znaczna.

W projekt zainwestowano początku 2018 roku, jednak do osiągnięcia tak ambitnych założeń może minąć jeszcze wiele czasu.