W dawce pokarmowej bydła opasowego, oprócz pasz objętościowych, znajdują się również znaczące ilości pasz treściwych. Można je sporządzać w gospodarstwie z własnych zbóż w połączeniu z mieszankami uzupełniającymi.

Firma Neorol wprowadziła na rynek nową mieszankę paszową uzupełniającą dla młodego bydła rzeźnego TMR-OPTIMA OPAS-315. Produkt przeznaczony jest do sporządzania mieszanek paszowych uzupełniających, bądź do bezpośredniego uzupełniania niedoborów składników pokarmowych w paszach objętościowych.

Mieszanka zawiera 31,5 proc. białka surowego, 6,5 MJ energii netto oraz zestaw odpowiednio dla tej grupy zwierząt zbilansowanych makro- i mikroelementów. Produkt w swoim składzie znajdują się również drożdże.

Według producenta, mieszanka jest chętnie pobierana przez opasy, zapewniając jednocześnie efektywniejsze wykorzystanie dawki pokarmowej. Dzięki temu wzrastają dzienne przyrosty zwierząt, w efekcie generując wyższą mięsność opasanych sztuk.