Służba Zdrowia Zwierząt Izby Rolniczej Nadrenii Północnej-Westfalii wraz z grupą genetyków i lekarzy weterynarii z Niemiec i Szwajcarii zidentyfikowała nowy defekt genetyczny u cieląt z zapalnymi zmianami skórnymi. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wspomnianą izbę rolniczą jest to defekt genu IL17RA. Analiza rodowodu wykazała autosomalne dziedziczenie recesywne.

Obraz kliniczny przypomina dziedziczny zespół złego wchłaniania cynku (bovine hereditary zinc deficiency, BHZD) u bydła holsztyńsko-fryzyjskiego lub zespół podobny do niedoboru cynku (zinc defficency like syndrome , ZDL) u bydła Simmental. Jednak terapia z zastosowaniem cynku nie jest możliwa. Zidentyfikowane sztuki zostały uśmiercone ze względu na ciężki przebieg choroby. Do tej pory objawy chorobowe obserwowano wyłącznie u cieląt. Na razie badaniami klinicznymi i patologicznymi objęto jedynie 2 chore sztuki, jednak podejrzewa się, że defekt ten odpowiedzialny jest za znacznie większą ilość upadków cieląt, które nie były badane pod kątem tej wady. Również w przypadku wspomnianego badania początkowo wytypowane zostały 3 cielęta, jednak jedno padło z powodu ciężkiego zapalenia oskrzeli mimo natychmiastowego podjęcia leczenia.

Objawy choroby uwidaczniają się w ciągu pierwszych 3-7 tygodni życia. Zbadane cielęta charakteryzowały się spowolnionym tempem wzrostu, ciężkim wrzodziejącym zapaleniem skóry z hiperkeratozą, łysieniem plackowatym oraz powstawaniem ropni podskórnych. Zmiany skórne szczególnie zauważalne są w okolicy oczu, pyska, okolicy odbytu oraz w dużych fałdach skóry w stawach kolanowych i łokciowych. Z czasem, szczególnie w fałdach skóry, zmieniały się w ropne, częściowo krwawiące rany. Zaobserwowano również silne obrzęki węzłów chłonnych. Dodatkowo cielęta cierpiały na niedobór odporności, który przejawiał się zwiększoną podatnością na biegunkę i zapalenie płuc.

– Ponieważ objawy są na początku niespecyficzne, a cielęta mają zwiększone ryzyko śmierci z powodu niedoboru odporności, należy przyjąć pewną nieujawnioną liczbę. Gospodarstwa, w których cielęta mają typowe objawy, powinny skontaktować się ze służbą zdrowia zwierząt – apeluje Izba Rolnicza Nadrenii Północnej-Westfalii.

Grupa opublikowała dotychczasowe wyniki w BMC Genetics.